fbpx

PPL (Private Pilot Licence) (A) Distans

 

INTRÄDESKRAV:
 • Medical Class 2. Information om godkända flygläkare finns på Transportstyrelsens hemsida.
 • Uppfylla krav på språkbehörighet. Numera behöver man genomföra ett språktest, antingen bara på svenska eller både svenska och engelska om man vill ha möjlighet att prata engelska med flygledarna då man flyger. Detta test löser vi enklast under kursen men känner du dig osäker på dina språkkunskaper så hör av dig innan kursstart. Enkelt sett: har du “normala” engelskkunskaper ska det inte vara ett problem att bli godkänd.

 

KURSINFORMATION:

Vi genomför under våren 2022 en distanskurs för privatflygare (även under hösten 2022 genomförs en distanskurs, se längre ned på sidan vilka veckor som gäller för den).

 

Tid: veckorna 4-18

Kursstarten blir: Fredagen den 28 januari 2022 kl 0900 – 1700

 

Kursupplägg:
 • Startdag fredagen den 28 januari hos oss som sagt då vi går igenom upplägget och riktar alla åt samma håll.
 • Hemstudier i tre ämnen under vecka 5-8.
 • Fredag 25/2 – lördag 26/2 (0900-1700 bägge dagarna) träffas vi hos oss för att repetera, skriva skolprov samt ha genomgångar av dessa skolprov.
 • Hemstudier i ytterligare tre ämnen under vecka 9-12.
 • Fredag 25/3 – lördag 26/3 (0900-1700 bägge dagarna) träffas vi hos oss för att repetera, skriva skolprov samt ha genomgångar av dessa skolprov.
 • Hemstudier i resterande tre ämnen under vecka 13-18.
 • Fredag 6/5 – lördag 7/5 (0900-1700 bägge dagarna) träffas vi hos oss för att repetera, skriva skolprov samt ha genomgångar av dessa skolprov.

 

 

De ämnen som du kommer att läsa är:
 • Bestämmelser: Vilka rättigheter och skyldigheter man har som pilot, luftrummets indelning, tillvägagångssätt för förnyelse av certifikat mm.
 • Luftfartyg: Översiktligt hur flygmaskinen fungerar, både motorer och instrument.
 • Prestanda & färdplanering: Att på ett säkert sätt ta sig från en plats till en annan, inkl bränsle- och flygtidsberäkningar.
 • Human Factors: På vilket sätt kroppen fungerar och påverkas under de förhållanden som råder då man flyger, även de psykiska delarna.
 • Meteorologi: Grundläggande kunskap i “vädrets makter”, inkl tolkning av den väderinformation som ställs till vårt förfogande.
 • Navigation: Flyginstrumentens funktion, vilken information flygkartorna ger oss, olika radionavigeringshjälpmedel vi kan utnyttja mm.
 • Aerodynamik: Ge en förståelse för de faktorer som gör att en flygmaskin flyger, och hur det påverkar oss i olika flygsituationer.
 • Radiokommunikation: Vem vi kan och ska prata i radio med under flygning, vilken fraseologi vi använder och de möjligheter som finns att inhämta information om väder mm under flygning.

 

Efter godkänd teoriexamination hos Transportstyrelsen påbörjar/fortsätter du den praktiska skolningen. Du har 24 månader på dig efter det sista godkända teoriprovet att göra klart flygningen.

 

ANSÖKAN:

Du kan anmäla dig till kursen via hemsidan, epost eller brevledes.

 

Priset för kursen är 22 500:- där det ingår allt du kommer att behöva: litteratur, kartor, navskiva mm. Utöver en del böcker erhåller man inloggningsuppgifter till en plattform på internet där det finns ytterligare hjälpmedel, diagnostiska test, övningsfrågor mm. Det som tillkommer är prov- och certifikatavgifter till Transportstyrelsen som alltid erläggs direkt till dem. Om du genomför den praktiska flygutbildningen på en momspliktig skola tillkommer moms med 5 625:-.

 

I samband med anmälan betalar du 2000:- + ev moms (dellikvid av kurspriset) till bg 5706-1723. Vi kommer då att skicka lite ”intresseväckar-material” som förberedelse inför kursen mm.

 

Sista dag för kursen är den 7 maj.

 

Höstkursen startar den 19 augusti 2022 med träffar som ovan fast helgerna 37, 41 samt 46.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig per e-post eller telefon.

 

Välkommen till FLYGTEORISKOLAN!

 

 

Samarbetspartners för praktisk flygutbildning

Läs mer om utbildningar för flygplan:
Kommande kurser för PPL (A):
Besök Flygteoriskolan på Studentum: