fbpx

PPL (Private Pilot Licence) Bridge (H) distans

 

Inträdeskrav:

  • Minst PPL(A) teori
  • Medical Class 2. Information om godkända flygläkare finns på Transportstyrelsens hemsida.

 

Kursinformation:

Vi genomför under våren 2023 en kurs innehållande de ämnen som skiljer sig från en PPL(A), flygplansutbildning (även under hösten 2023 genomförs en distanskurs, se längre ned på sidan för vilka veckor som gäller för den). Med andra ord: en kurs för dig som har läst en flygplanskurs, och behöver helikoptertillägget, eller för dig som har minst ett PPL(A) och vill utöka till PPL(H), en s k bridgeutbildning. Vi genomför kursen som en distanskurs:

 

Tider:

Startdag fredag 24 mars 09:00

Hemstudier v 13-18

Fredag 5/5 – Lördag 6/5 (09:00 – 17:00 bägge dagarna)

 

Kursstart: Fredag 24/3 2023 Kl. 09:00

 

De ämnen som du kommer att läsa är:

  • Bestämmelser: Helikopterspecifika regler och tillämpningar, förnyelse/förlängning av helikopterbehörigheter mm.
  • Luftfartyg: Hur en helikopter är konstruerad, och hur den fungerar. Här tar vi upp både motorer och struktur.
  • Prestanda & färdplanering: Att på ett säkert sätt ta sig från en plats till en annan, inkl bränsle- och flygtidsberäkningar, baserat på en helikoptermanual.
  • Aerodynamik: Ge en förståelse för de faktorer som gör att en helikopter flyger, och hur det påverkar oss i olika flygsituationer.

 

Efter godkänd teoriexamination hos Transportstyrelsen påbörjar/fortsätter du den praktiska skolningen. Du har 24 månader på dig efter det sista godkända teoriprovet att göra klart flygningen.

 

Anmälan:

Du kan anmäla dig till kursen via hemsidan, epost eller brevledes.

 

Priset för kursen är 15 500:- där det ingår allt du kommer att behöva: litteratur, manualer mm. Det som tillkommer är prov- och certifikatavgifter till Transportstyrelsen som alltid erläggs direkt till dem. Om du genomför den praktiska flygutbildningen på en momspliktig skola tillkommer moms med 3875:-.

 

I samband med anmälan betalar du in hela kursavgiften till bg 5706-1723. Vi kommer då att skicka lite ”intresseväckar-material” som förberedelse inför kursen, samt info om boende i närheten av skolan.

 

Undervisningen blir färdig lördagen den 6/5 kl 17:00.

 

Höstkursen startar den 13 oktober 2023 med träffar som ovan fast helgen vecka 46.

 

Om tidpunkten för kursen ej passar kan du ansluta till vår intensivkurs vid mån av plats (se separat information PPL(H) intensiv). Hör i så fall av dig om hur vi lägger upp det.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig per e-post eller telefon.

 

Välkommen till FLYGTEORISKOLAN!

 

 

Samarbetspartners för praktisk flygutbildning

Läs mer om utbildningar för helikopter:
Kommande kurser för PPL (H):
Besök Flygteoriskolan på Studentum: