fbpx

FLYGPLAN (A = flygplan)

 

Allmänt

Vi har utbildat piloter på samtliga certifikatnivåer sen 1990 och vi var den första privata skolan som började utbilda enligt det gemensamma europeiska regelverket i början av 00-talet. Nu har det kommit ett nytt gemensamt regelverk, EASA Part FCL, men det förändrar inget i sak eller vårt upplägg. Under fliken ”att bli pilot (A)” finns en beskrivning av olika utbildningsvägar.

 

Vi har för närvarande följande kursutbud:

 

ATPL-kurser (Airline Transport Pilot Licence)

Du kan läsa ATPL på heltid i ca 8 månader. Du måste ha minst ett PPL-certifikat för att kunna börja denna studiemedelsberättigade trafikflygarutbildning. Övriga inträdeskrav framgår av specialinformationen. ATPL teorin innefattar all teori du behöver läsa för att bli kommersiell pilot.

 

PPL-kurser (Private Pilot Licence)

Vi har distanskurser två gånger per år, en med start i januari och en med start i augusti, och vi har en intensivkurs på dagtid som går i juni samt augusti.

 

KB-IR-kurser (Competency-Based Instrument Rating)

Vi har två varianter: en intensivkurs på vintern med mer klassrumstid samt en distanskurs som kräver mer självdisciplin under våren/sommaren.

 

Samarbetspartners för praktisk flygutbildning

Läs mer om utbildningar för flygplan:
Kommande kurser för flygplan:
Besök Flygteoriskolan på Studentum: