fbpx

PPL (Private Pilot Licence) (H) Distans

 

Inträdeskrav:

 • Medical Class 2. Information om godkända flygläkare finns på Transportstyrelsens hemsida.
 • Uppfylla krav på språkbehörighet. Numera behöver man genomföra ett språktest, antingen bara på svenska eller både svenska och engelska om man vill ha möjlighet att prata engelska med flygledarna då man flyger. Detta test löser vi enklast under kursen men känner du dig osäker på dina språkkunskaper så hör av dig innan kursstart. Enkelt sett: har du ”normala” engelskkunskaper ska det inte vara ett problem att bli godkänd.

 

Kursinformation:

Vi genomför under hösten 2024 en distanskurs för privatflygare (även under våren 2025 genomförs en distanskurs, se längre ned på sidan vilka veckor som gäller för den).

 

Tid: veckorna 33-46

Kursstarten blir: Fredagen den 16 augusti 2024 kl 0900 – 1700

 

Kursupplägg:
 • Startdag fredagen den 16 augusti hos oss som sagt då vi går igenom upplägget och riktar alla åt samma håll.
 • Hemstudier i tre ämnen under vecka 34-37.
 • Fredag 13/9 – lördag 14/9 (0900-1700 bägge dagarna) träffas vi hos oss för att repetera, skriva skolprov samt ha genomgångar av dessa skolprov.
 • Hemstudier i ytterligare tre ämnen under vecka 38-41.
 • Fredag 11/10 – lördag 12/10 (0900-1700 bägge dagarna) träffas vi hos oss för att repetera, skriva skolprov samt ha genomgångar av dessa skolprov.
 • Hemstudier i resterande tre ämnen under vecka 42-46.
 • Fredag 15/11 – lördag 16/11 (0900-1700 bägge dagarna) träffas vi hos oss för att repetera, skriva skolprov samt ha genomgångar av dessa skolprov.

 

 

De ämnen som du kommer att läsa är:

 • Bestämmelser: Vilka rättigheter och skyldigheter man har som pilot, luftrummets indelning, tillvägagångssätt för förnyelse av certifikat mm.
 • Luftfartyg: Översiktligt hur helikoptern fungerar, både motorer och instrument.
 • Prestanda & färdplanering: Att på ett säkert sätt ta sig från en plats till en annan, inkl bränsle- och flygtidsberäkningar.
 • Human Factors: På vilket sätt kroppen fungerar och påverkas under de förhållanden som råder då man flyger, även de psykiska delarna.
 • Meteorologi: Grundläggande kunskap i ”vädrets makter”, inkl tolkning av den väderinformation som ställs till vårt förfogande.
 • Navigation: Flyginstrumentens funktion, vilken information flygkartorna ger oss, olika radionavigeringshjälpmedel vi kan utnyttja mm.
 • Aerodynamik: Ge en förståelse för de faktorer som gör att en helikopter flyger, och hur det påverkar oss i olika flygsituationer.
 • Radiokommunikation: Vem vi kan och ska prata i radio med under flygning, vilken fraseologi vi använder och de möjligheter som finns att inhämta information om väder mm under flygning.

 

Efter godkänd teoriexamination hos Transportstyrelsen påbörjar/fortsätter du den praktiska skolningen. Du har 24 månader på dig efter det sista godkända teoriprovet att göra klart flygningen.

 

Ansökan:

Du kan anmäla dig till kursen via hemsidan, epost eller brevledes.

 

Priset för kursen är 25 500:- och då ingår allt du kommer att behöva: litteratur, kartor, navskiva mm. All litteratur är elektronisk och man erhåller inloggningsuppgifter till en plattform på internet där alla elektroniska böcker finns samt diagnostiska test, övningsfrågor mm. Det enda som tillkommer är prov- och certifikatavgifter till Transportstyrelsen som alltid erläggs direkt till dem. Kursavgiften innefattar även moms som är ett krav från Skatteverket på PPL-utbildningar enligt en ny tolkning som gjordes 2022. All flygutbildning (förutom de som är studiemedelsberättigade) skall innefatta moms, även om utbildningen görs på t ex en flygklubb.

 

I samband med anmälan betalar du 2500:- (dellikvid av kurspriset) till bg 5706-1723. Vi kommer då att skicka lite ”intresseväckar-material” som förberedelse inför kursen mm.

 

Sista dag för kursen är den 16 november.

 

Vårkursen startar den 24 januari 2025 med träffar som ovan fast helgerna 8, 12 samt 18.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig per e-post eller telefon.

 

Välkommen till FLYGTEORISKOLAN!

 

 

Samarbetspartners för praktisk flygutbildning

Kommande kurser för PPL (H):