fbpx

Att bli pilot (H)

 

Översikt av utbildningsvägar i Part FCL (H)

1/1-2003 infördes JAR-FCL 2, det gemensamma europeiska regelverket. Det innebär att i princip hela Europa har samma utbildningssystem. Nu har det kommit ett nytt regelverk, EASA Part FCL, men det förändrar inget i sak eller vårt upplägg. Efter genomförd utbildning öppnas arbetsmarknaden upp för dig på ett helt annat sätt än tidigare, då du har ett certifikat som är gångbart i fler länder utan att det krävs någon konvertering i respektive land.

 

Här följer en beskrivning av det utbildningsupplägg vi har idag, men först en förkortningslista/begreppsförklaringar:

 

PPL = Private Pilot Licence

Privatflygarcertifikat som ger dig möjligheter att flyga själv samt ta med vänner och bekanta.

 

CPL = Commercial Pilot Licence

Ett trafikflygarcertifikat som ger dig möjlighet att jobba i viss utsträckning. Du kan vara befälhavare i enpilotsmiljö (t ex rundflyg) och även biträdande förare i ett tvåpilotssystem. Dock kräver det sistnämnda att du har ATPL-teori. Denna teoretiska behörighet är giltig så länge CPL ”lever”.

 

IR = Instrument Rating

En behörighet som man kan koppla både till ett PPL och ett CPL, och som ger en möjlighet att ”flyga i moln” med hjälp av instrumenten.

 

ATPL = Airline Transport Pilot Licence

Det högsta certifikat som finns. Ska du vara befälhavare i tvåpilotssytem måste du ha ett ATPL-certifikat, och som biträdande förare krävs att du har ATPL-teori. Det normala förfarandet är att man jobbar som biträdande förare tills man har tillräckligt med erfarenhet för att flyga upp för ATPL. Då detta blir aktuellt är ATPL-teorin giltig enligt ovan.

 

GODA NYHETER FR O M JULI 2016: Nu finns det möjlighet att även få CSN-stöd för dessa kurser, dels merkostnadslånet för kursavgiften, sen även det vanliga lånet och bidraget per månad. 

 

 

Det finns olika utbildningsvägar i detta regelverk. Som vi ser det, baserat på snart 30 års erfarenhet av att utbilda helikopterpiloter, vill de flesta ta det ”stegvis” dvs först PPL, därefter gå vidare med ATPL-teorin och praktisk skolning för CPL om man har ambitionen att få anställning som helikopterpilot. Efter att ha arbetat ett par år med t ex rundflyg, viltskötsel, kalkning eller kraftledningsinspektioner beslutar man sig kanske för att gå vidare i karriären och ta en IR-behörighet, för att kunna jobba med t ex ambulanstransporter, linjetransporter eller offshoreverksamhet i tvåpilotsmiljö. Då man har tillräckligt med flygtid (bl a 1000 timmar totalt, varav 350 timmar i tvåpilotsmiljö) kan man sen flyga upp för ATPL. Har man målsättningen att flyga kommersiellt men ej i tvåpilotsmiljö räcker det att man går CPL-kursen. Finns ambitionen att en gång flyga t ex ambulanshelikopter är det dock enklast att läsa ATPL-teori direkt.

 

Man kan även lägga in IR i ATPL-teorin men vi har valt att inte göra så på vår heltidskurs av en enkel anledning: gör man det tvingar vi dig som elev att flyga upp för IR inom 3 år. Gör du ej det förfaller teorin och vår erfarenhet visar att väldigt få hinner (eller har råd…) med det. Dessutom är det väldigt ovanligt att man får jobb med att flyga enligt IFR (instrumentflygregler) i början av karriären, oftast arbetar man i en visuell miljö de första 3-5 åren.

 

Vårt upplägg är därför anpassat för marknaden enligt följande:

 

1. PPL-moduler.

 • Vi har distanskurser två gånger per år, en med start i januari och en med start i augusti, och vi har en intensivkurs på dagtid som går i juni samt augusti.

 

2. ATPL-moduler VFR på heltid. Kursstart i november varje år. Upplägget för kursen är följande:

 • Heltidsstudier på skolan under 8 veckor, då vi läser hälften av ämnena.
 • Uppehåll för hemstudier samt examination inför Transportstyrelsen.
 • 9 veckor heltidsstudier till med resterande ämnen.
 • Därefter skrivs de sista proven inför Transportstyrelsen efter ett uppehåll med hemstudier.
 • Efter godkända prov för myndigheten har man 36 månader på sig att göra klart flygningen och flygprov.

 

3. ATPL-moduler inkl IR på distans (dessa kurser är f n på paus, se mer på den fliken). Kursstart i februari varje år. Upplägget för kursen är följande:

 • Startdag på skolan torsdag vecka 6.
 • Hemstudier vecka 7-18.
 • Heltid på skolan vecka 19-20.
 • Hemstudier vecka 21-37 inkl ett sommaruppehåll.
 • Heltid på skolan vecka 38-39.
 • Hemstudier vecka 40-4 inkl ett juluppehåll.
 • Heltid på skolan vecka 5-6.

 

4. CPL-moduler har vi en gång per år om behov föreligger. Detta är en lite enklare kommersiell utbildning än ATPL(H) VFR för den som inte har ambitionen att flyga i två-pilotsystem. Har du ambitionen att göra det så småningom är det enklare att läsa ATPL(H) VFR direkt! CPL-kursen grundar sig på en del hemstudier och så ses vi hos oss under tre st två-veckorsperioder. Den kräver med andra ord en hel del egenstudier och studiedisciplin!

 

5. IR-moduler bestående av 2 veckors heltidsstudier, följt av hemstudier under ett antal veckor, därefter 2 veckor heltid till. Kursstart en gång per år, i skarven november/december.

 

Under respektive flik finns mer detaljer om dessa kurser.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig per e-post eller telefon.

 

Ulf Gelberg

Välkommen till FLYGTEORISKOLAN!

 

 

Samarbetspartners för praktisk flygutbildning

Läs mer om utbildningar för helikopter:
Kommande kurser för helikopter: