fbpx

ATPL (Airline Transport Pilot Licence) VFR (H)

 

Inträdeskrav:

 • Minst PPL(H)-certifikat utfärdat i enlighet med ICAO Annex 1 dvs även utländska certifikat, t ex amerikanska eller sydafrikanska, är tillräckligt
 • Medical Class 1
 • Rekommendation: betyg i fysik-A (fysik-1a), matematik-B (matematik-2b), och engelska-B (engelska-6). Har man ej betygen har vi ett förberedande häfte som är framtaget för pilotstuderande. Detta ska i så fall gås igenom före kursstart

 

GODA NYHETER FR O M JULI 2016: Nu finns det möjlighet att även få CSN-stöd för dessa kurser, dels merkostnadslånet för kursavgiften, sen även det vanliga lånet och bidraget per månad. 

 

Kursinformation:

Denna kurs innehåller den teori som behövs för att bli kommersiell pilot VFR. Med ett PPL-certifikat som grund kan du läsa all teori före den praktiska flygningen. ATPL-teorin, som är studiemedelsberättigad, innefattar följande ämnen:

 • Air Law (bestämmelser)
 • Aircraft General Knowledge (helikopter- och motorlära)
 • Flight Performance and Planning (prestanda och färdplanering)
 • Human Performance and Limitations (flygmedicin och psykologi)
 • Meteorology (meteorologi)
 • Navigation (navigation)
 • Operational Procedures (flygoperativa procedurer)
 • Principles of Flight (aerodynamik)
 • Communications (radiolära och kommunikation)
 • KSA (knowledge, skills and attitudes)

 

Kursen är uppdelad i 2 perioder, där vi läser hälften av ämnena följt av examination i första perioden, därefter resterande ämnen. Totaltid för kursen är ca 25 veckor inklusive en del hemstudieveckor samt examination.

 

Vi kommer under perioderna att varva ämnena för att få en så mjuk inlärning som möjligt. Undervisningen är på svenska, givetvis uppblandat med engelsk terminologi. Då examinationer är på engelska kommer en stor del av kurslitteraturen också att vara på engelska, liksom våra interna prov.

 

Kursstart: Måndagen den 6 november 2023

 •  Heltidsstudier på skolan under 8 veckor då vi läser hälften av ämnena (v 45 – v 3/24 inkl juluppehåll).
 • Uppehåll för hemstudier samt examination inför Transportstyrelsen.
 • 9 veckors heltidsstudier till med resterande ämnen (v 7 – v 17/24 inkl 2 veckor för hemstudier och ev flygning eller prov).
 • Därefter skrivs de sista proven inför Transportstyrelsen efter ett uppehåll med hemstudier.

 

Med detta upplägg är kursen klar i mitten av maj. Efter godkända prov för myndigheten har man 36 månader på sig att göra klart flygningen och flygprov.

 

Ansökan:

Ansökan sker genom att du skickar in anmälan samt postar kopior på certifikat, Medical och ev skolbetyg. Om alla dessa inte är klara då du anmäler dig räcker det att vi får dem till kursstart. Besked om antagning får du inom en vecka. När du har blivit antagen betalar du 5000:- till bg 5706-1723. Du får då delar av kursmaterialet för inledande hemstudier, tips om boende nära skolan mm.

 

Totalpriset för kursen är 76 500:- där det ingår allt du kommer att behöva: litteratur, kartor, mm. Det som tillkommer är prov- och certifikatavgifter till Transportstyrelsen som alltid erläggs direkt till dem. Resterande 71 500:- betalas senast vid kursstart.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig per e-post eller telefon.

 

Välkommen till FLYGTEORISKOLAN!

 

 

Samarbetspartners för praktisk flygutbildning

Läs mer om utbildningar för helikopter:
Kommande kurser för ATPL (H):
Besök Flygteoriskolan på Studentum: