fbpx

ATPL inkl IR Distanskurs (H)

 

Inträdeskrav:

 • Minst PPL(H)-certifikat utfärdat i enlighet med ICAO Annex 1 dvs även utländska certifikat, t ex amerikanska eller sydafrikanska, är tillräckligt
 • Medical Class 1
 • Rekommendation: betyg i fysik-A (fysik-1a), matematik-B (matematik-2b), och engelska-B (engelska-6). Har man ej betygen har vi ett förberedande häfte som är framtaget för pilotstuderande. Detta ska i så fall gås igenom före kursstart

 

GODA NYHETER FR O M JULI 2016: Nu finns det möjlighet att även få CSN-stöd för dessa kurser, dels merkostnadslånet för kursavgiften, sen även det vanliga lånet och bidraget per månad. 

 

Fr o m 2021 så kommer vi att pausa våra distanskurser för ATPL, men heltidskurserna rullar på som vanligt! Den stora anledningen är att EASA inför ett nytt, mjukt ämne: KSA (knowledge, skills and attitudes). Man ska inte skriva prov i detta ämnet utan bedömas i communication skills, leadership and teamwork, problem-solving and decision-making etc. Så som vi ser det f n så har vi för kort tid med eleverna på en distanskurs för att göra en rättvis bedömning, därav pausknappen. Då vi har kört ett par heltidskurser så kanske modellen fallit på plats och i så fall drar vi igång distanskurserna igen, och då är det kursinformationen nedan som gäller.

 

Kursinformation:

Denna kurs som genomförs en gång per år innehåller den teori som behövs för att bli kommersiell pilot. Med ett PPL-certifikat som grund kan du nu läsa all teori före den praktiska flygningen. ATPL(H)-teorin inkl IR på distans som bedrivs i samarbete med Nordian, innefattar följande ämnen:

 • Air Law (AL)
 • Aircraft General Knowledge (AGK)
 • Instrumentation (INSTR)
 • Mass and Balance (MB)
 • Performance (PERF)
 • Flight Planning (FP)
 • Human Performance (HP)
 • Meteorology (MET)
 • General Navigation (GNAV)
 • Radio Navigation (RNAV)
 • Operational Procedures (OP)
 • Principles of Flight (POF)
 • Communications (COM)
 • Knowledge, skills and attitudes (KSA)

 

Distansutbildningen förutsätter att studier bedrivs på halvtid under distansdelen. Minst 15-20 timmar i veckan behöver reserveras, vanligtvis mer än så. Man ska vara medveten om att distansstudier kräver oerhört mycket självdisciplin. Att läsa ”ett par timmar i veckan” räcker ej för att ta till sig det omfattande utbildningspaketet. Fr o m 2018 ändrade vi dessutom på upplägget och istället för att läsa allt på två terminer så delar vi upp ämnena i tre omgångar istället. Det underlättar inlärningen och många tidigare elever har rekommenderat detta upplägg!

 

Vi har en kursstart per år och nästa kurs startar på torsdagen den 6 februari 2020 med följande upplägg:

 

 • Vi träffas här på FLYGTEORISKOLAN på torsdag den 6 februari som sagt för en introduktion. En heldag från 0900-1700 då vi i lugn och ro går igenom material, upplägg mm. Vår erfarenhet har visat att denna dag är oerhört nyttig! Dessutom skrivs det ett test i fysik, matematik och engelska för att kontrollera att det förberedande materialet är genomgånget!
 • Hemstudier från vecka 7 till 18. Allt material har skickats till dig, med detaljerade studiehänvisningar. Första delen är indelad i 12 veckor. Varje vecka avslutas med uppgifter som görs på internet. Under denna delen sköts all uppföljning, feedback, support mm av Flygteoriskolan och Nordian. Du får även ta del av internetsupport, e-learning mm via Nordians plattform. Vi inleder med 4 ämnen: AL, AGK, HP samt MET.
 • Därefter är det två veckor hos oss på Flygteoriskolan, veckorna 19-20. Vi har undervisning, repetition, Qualifying Tests samt genomgångar av dessa. Dessutom har vi provvakter som kommer hit efter våra behov och prov för Ts kan också göras under denna period.
 • Därefter inleds del 2, ämnena under denna del är INSTR, FP, GNAV samt OP (en del gemensamma nämnare mellan dessa ämnen!). Vi lägger även in ett sommaruppehåll under denna period och det blir enligt följande:
  • Vecka 21-26 hemstudier 15-20 timmar per vecka. Även här avslutas varje vecka med uppgifter som görs på internet för uppföljning, feedback, support mm.
  • Vecka 27-31 sommaruppehåll.
  • Vecka 32-37 hemstudier 15-20 timmar per vecka. Precis som ovan: varje vecka avslutas med uppgifter som görs på internet för uppföljning, feedback, support mm.
 • Därefter är det två veckor hos oss på Flygteoriskolan, veckorna 38-39. Vi har undervisning, repetition, Qualifying Tests samt genomgångar av dessa. Dessutom har vi provvakter som kommer hit efter våra behov och prov för Ts kan också göras under denna period.
 • Sen inleds tredje och sista perioden med ämnena MB, PERF, RNAV, POF samt COM (även här är det ämnen med gemensamma nämnare!) I denna period ingår ett juluppehåll och det blir enligt följande:
  • Vecka 40-49 hemstudier 15-20 timmar per vecka. Även här avslutas varje vecka med uppgifter som görs på internet för uppföljning, feedback, support mm.
  • Vecka 50-1/21 juluppehåll.
  • Vecka 2-4/21 hemstudier 15-20 timmar per vecka. Precis som ovan: varje vecka avslutas med uppgifter som görs på internet för uppföljning, feedback, support mm.
 • Därefter är det de sista  två veckor hos oss på Flygteoriskolan, veckorna 5-6/21. Vi har undervisning, repetition, Qualifying Tests samt genomgångar av dessa. Dessutom har vi provvakter som kommer hit efter våra behov och prov för Ts kan också göras under denna period.

 

Totaltid för kursen blir i princip som då vi hade två-terminssystem: räkna med 12 månader inklusive sommar- och juluppehåll.

 

Efter godkänd examination hos Transportstyrelsen påbörjar du den praktiska skolningen. Du har 36 månader på dig efter det sista godkända teoriprovet att göra klart flygningen. Observera att du måste ha 185h total flygtid för att kunna flyga upp för CPL (Commercial Pilot Licence). Då det gäller IR-delen: även denna praktiska del ska vara klar inom 36 månader från sista godkända teoriprovet. Om det inte är klart behöver man repetitionsutbilda IR-delen och skriva om IR-proven för Ts. Vi vill tydliggöra detta då just den praktiska delen för IR är kostsam och det är inte alltid att man har möjlighet att göra färdigt inom de 36 månaderna. Om man hellre vill avvakta med IR rekommenderar vi att man istället går vår ATPL(H) VFR-teori och då man byggt upp yrkesmässig erfarenhet kompletterar med IR för att vara aktuell för den sortens arbete.

 

Ansökan:

Ansökan sker genom att du skickar in anmälan samt postar kopior på certifikat, Medical och ev skolbetyg. Om alla dessa inte är klara då du anmäler dig räcker det att vi får dem till kursstart. Besked om antagning får du inom en vecka. När du har blivit antagen betalar du 5000:- till bg 5706-1723. Du får då delar av kursmaterialet för inledande hemstudier, tips om boende nära skolan mm.

 

Totalpriset för kursen är 53 500:- (i priset ingår alla böcker, samt Nordians e-learningsystem online som är ett bra komplement till böckerna och på denna plattform genomförs även alla diagnostiska test). Resterande 48 500:- betalas senast tre veckor före kursstart så att vi kan förbereda och beställa allt material i god tid. Det som tillkommer är prov- och certifikatavgifter till Transportstyrelsen som alltid erläggs direkt till dem.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig per e-post eller telefon.

 

 

Välkommen till FLYGTEORISKOLAN!

 

Samarbetspartners för praktisk flygutbildning

Läs mer om utbildningar för helikopter:
Kommande kurser för ATPL (H):
Det finns inga planerade kurser för tillfället.
Besök Flygteoriskolan på Studentum: