fbpx

KB-IR (Competency-Based Instrument Rating) (A) Distans

 

INTRÄDESKRAV:
 • PPL- eller CPL-certifikat
 • Medical Class 2 inkl Audiogram

 

KURSINFORMATION:

Flygteoriskolan genomför för närvarande en gång per år en distanskurs för instrumentflygare enligt kraven i EASA Part FCL. Denna kurs är framförallt riktad till privatflygare med studievana som avser att ta en instrumentbehörighet. Har man trafikflygarambitioner så är det enklast att läsa ATPL-modulen direkt, där CPL, IR och ATPL-teorin ingår.

 

Fr o m 2021 är dessa kurser anpassade till ett nytt upplägg som tagits fram i EASA Part FCL, en väg till ett IR som är lite mjukare och smidigare än vad det var tidigare för att ta en hel IR. KB-IR, Kompetensbaserad IR, innebär att man reducerat kraven på den teoretiska utbildningen och gjort den ännu mer praktiskt riktad. Efter teoriutbildningen skolar man 40 timmar praktiskt (för single-engine) och kan med denna KB-IR flyga i instrumentflygförhållanden utan några regelbegränsningar. Man begränsas givetvis av isbildningsförhållanden och andra väderfenomen ibland, men då det gäller instrumentinflygningar så finns det inga tillägg utan det som står på inflygningskortet är tillämpbart. Däremot är det som alltid aldrig fel att lägga på egna minima om man är lite rostig i sitt IFR-flygande! Vill man ha stöd av regelverket med dessa tillägg skolar man istället praktiskt till BIR (Basic IR) och då lägger man alltid på 200 ft på lägsta beslutshöjd och minimisikten är alltid 1500 meter.

 

Nästa kurs startar:

 

Fredagen den 15 mars 2024 kl 09:00

 

De ämnen som du kommer att läsa är:

 • Air Law (bestämmelser)
 • Instrumentation (instrumentlära)
 • Flight Planning (färdplanering)
 • Human Performance (flygmedicin och psykologi)
 • Meteorology (meteorologi)
 • Radio Navigation (radionavigation)
 • Communications (radiolära och kommunikation)

 

Kursupplägget är enligt följande:
 • Du anmäler dig, betalar anmälningsavgiften och får ett välkommenmaterial för att förbereda dig på bästa sätt inför kursen.
 • Startdag fredagen den 15/3 som sagt, 0900-1600. Vi går igenom kursupplägget, materialet, hjälpmedel mm och riktar in alla deltagarna åt samma håll. Vi delar upp ämnena och börjar med Air Law samt Flight Planning.
 • Hemstudier v 12-16.
 • Torsdag 18/4 – Lördag 20/4 (räkna med 0900-1700 alla tre dagar) träffas vi hos oss för att repetera, skriva skolprov samt ha genomgångar av dessa skolprov. Möjligheten finns också för att skriva för Transportstyrelsen om skolproven gått bra.
 • Hemstudier v 17-20 och ämnena i denna period är Instrumentation och Radio Navigation.
 • Torsdag 16/5 – Lördag 18/5 (räkna med 0900-1700 alla tre dagar) träffas vi hos oss för att repetera, skriva skolprov samt ha genomgångar av dessa skolprov. Möjligheten finns också för att skriva för Transportstyrelsen om skolproven gått bra.
 • Hemstudier v 21-26, de avslutande ämnena är Human Performance, Meteorology och Communications.
 • Torsdag 27/6 – Lördag 29/6 (räkna med 0900-1700 alla tre dagar) träffas vi hos oss för att repetera, skriva skolprov samt ha genomgångar av dessa skolprov. Möjligheten finns också för att skriva för Transportstyrelsen om skolproven gått bra.

 

Efter godkänd examination hos Transportstyrelsen påbörjar/fortsätter du den praktiska skolningen. Du har 36 månader på dig efter det sista godkända teoriprovet att göra klart flygningen.

 

ANMÄLAN:

Du kan anmäla dig till kursen via hemsidan, epost eller brevledes. I samband med anmälan betalar du in anmälningsavgiften på 12 500:- inkl moms (dellikvid av kurspriset) till bg 5706-1723. Vi kommer då att skicka välkommenpaketet att sätta tänderna i, och ju mer du hinner gå igenom innan kursstart desto nyttigare blir startdagen och dagarna hos oss.

 

Kurspriset är 36 875:- (inkl moms) inkl alla elektroniska böcker, manualer mm (mycket av materialet är på engelska, då examinationer sker på engelska). Resterande 24 375:- betalas senast vid kursstart. Skatteverket kom med en ny tolkning då det gäller moms och flygutbildning i slutet av 2022 vilket innebär att all flygutbildning (förutom de som är studiemedelsberättigade) skall innefatta moms, även om utbildningen görs på t ex en flygklubb. Det som dessutom tillkommer är prov- och certifikatavgifter till Transportstyrelsen som alltid erläggs direkt till dem.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig per e-post eller telefon.

 

Välkommen till FLYGTEORISKOLAN!

 

 

Samarbetspartners för praktisk flygutbildning

Läs mer om utbildningar för flygplan:
Kommande kurser för KB-IR (A):
Det finns inga planerade kurser för tillfället.
Besök Flygteoriskolan på Studentum: