fbpx

KB-IR (Competency-Based Instrument Rating) (A)

 

INTRÄDESKRAV:
  • PPL- eller CPL-certifikat
  • Medical Class 2 inkl Audiogram

 

KURSINFORMATION:

Flygteoriskolan genomför för närvarande två kurser per år för instrumentflygare enligt kraven i EASA Part FCL: en intensivkurs och en distanskurs. Dessa kurser är framförallt riktade till privatflygare som avser att ta en instrumentbehörighet. Har man trafikflygarambitioner så är det enklast att läsa ATPL-modulen direkt, där CPL, IR och ATPL-teorin ingår.

 

Fr o m 2021 är dessa kurser anpassade till ett nytt upplägg som tagits fram i EASA Part FCL, en väg till ett IR som är lite mjukare och smidigare än vad det var tidigare för att ta en hel IR. KB-IR, Kompetensbaserad IR, innebär att man reducerat kraven på den teoretiska utbildningen och gjort den ännu mer praktiskt riktad. Efter teoriutbildningen skolar man 40 timmar praktiskt (för single-engine) och kan med denna KB-IR flyga i instrumentflygförhållanden utan några regelbegränsningar. Man begränsas givetvis av isbildningsförhållanden och andra väderfenomen ibland, men då det gäller instrumentinflygningar så finns det inga tillägg utan det som står på inflygningskortet är tillämpbart. Däremot är det som alltid aldrig fel att lägga på egna minima om man är lite rostig i sitt IFR-flygande! Vill man ha stöd av regelverket med dessa tillägg skolar man istället praktiskt till BIR (Basic IR) och då lägger man alltid på 200 ft på lägsta beslutshöjd och minimisikten är alltid 1500 meter.

 

Vi har två kurser per år:

 


 

Välkommen till FLYGTEORISKOLAN!

 

 

Samarbetspartners för praktisk flygutbildning

Läs mer om utbildningar för flygplan:
Kommande kurser för KB-IR (A):
Det finns inga planerade kurser för tillfället.
Besök Flygteoriskolan på Studentum: