fbpx

EIR (Enroute Instrument Rating) (A) Distans

 

INTRÄDESKRAV:
 • PPL- eller CPL-certifikat
 • Medical Class 2 inkl Audiogram

 

KURSINFORMATION:

Flygteoriskolan genomför för närvarande en gång per år en distanskurs för instrumentflygare enligt kraven i EASA Part FCL. Denna kurs är framförallt riktad till privatflygare med studievana som avser att ta en instrumentbehörighet. Har man trafikflygarambitioner så är det enklast att läsa ATPL-modulen direkt, där CPL, IR och ATPL-teorin ingår.

 

Fr o m 2014 är dessa kurser anpassade till ett nytt upplägg som tagits fram i EASA Part FCL, en väg till ett IR som är lite mjukare och smidigare än vad det var tidigare för att ta en hel IR. EIR, Enroute IR, innebär att man reducerat kraven på den teoretiska utbildningen och gjort den ännu mer praktiskt riktad. Efter teoriutbildningen skolar man 15 timmar praktiskt (för single-engine) och kan med denna EIR flyga i instrumentflygförhållanden på sträcka, dock ska start och landning ske VFR. Vill man sen gå vidare i sitt flygande för att även kunna starta och landa IFR gör man det med en KB-IR (kompetensbaserad IR). En KB-IR kräver INGEN ny teori utan endast praktisk skolning omfattande minst 25 timmar. En KB-IR = en full IR enligt tidigare regler. Man kan också gå direkt till en KB-IR efter teorin utan att stanna till på EIR på vägen. Ytterligare en nyhet är att det inte längre krävs NQ (night qualification) för att ta en IR/EIR/KB-IR men självklart är man då begränsad att endast flyga IFR under dager.

 

Nästa kurs startar:

 

Fredagen den 19 mars 2021 kl 09:00

 

De ämnen som du kommer att läsa är:

 • Air Law (bestämmelser)
 • Instrumentation (instrumentlära)
 • Flight Planning (färdplanering)
 • Human Performance (flygmedicin och psykologi)
 • Meteorology (meteorologi)
 • Radio Navigation (radionavigation)
 • Communications (radiolära och kommunikation)

 

Kursupplägget är enligt följande:
 • Du anmäler dig, betalar anmälningsavgiften och får ett välkommenmaterial för att förbereda dig på bästa sätt inför kursen.
 • Startdag fredagen den 19/3 som sagt, 0900-1600. Vi går igenom kursupplägget, materialet, hjälpmedel mm och riktar in alla deltagarna åt samma håll. Vi delar upp ämnena och börjar med Air Law samt Flight Planning.
 • Hemstudier v 12-16.
 • Torsdag 22/4 – Lördag 24/4 (räkna med 0900-1700 alla tre dagar) träffas vi hos oss för att repetera, skriva skolprov samt ha genomgångar av dessa skolprov. Möjligheten finns också för att skriva för Transportstyrelsen om skolproven gått bra. Vi delar även ut böckerna till nästa omgång (Instrumentation och Radio Navigation).
 • Hemstudier v 17-21.
 • Torsdag 27/5 – Lördag 29/5 (räkna med 0900-1700 alla tre dagar) träffas vi hos oss för att repetera, skriva skolprov samt ha genomgångar av dessa skolprov. Möjligheten finns också för att skriva för Transportstyrelsen om skolproven gått bra. Vi delar även ut böckerna till sista omgången (Human Performance, Meteorology och Communication).
 • Hemstudier v 22-26.
 • Torsdag 1/7 – Lördag 3/7 (räkna med 0900-1700 alla tre dagar) träffas vi hos oss för att repetera, skriva skolprov samt ha genomgångar av dessa skolprov. Möjligheten finns också för att skriva för Transportstyrelsen om skolproven gått bra.

 

Efter godkänd examination hos Transportstyrelsen påbörjar/fortsätter du den praktiska skolningen. Du har 36 månader på dig efter det sista godkända teoriprovet att göra klart flygningen.

 

ANMÄLAN:

Du kan anmäla dig till kursen via hemsidan, epost eller brevledes. I samband med anmälan betalar du in anmälningsavgiften på 10 000:- (dellikvid av kurspriset) till bg 5706-1723. Vi kommer då att skicka välkommenpaketet att sätta tänderna i, och ju mer du hinner gå igenom innan kursstart desto nyttigare blir startdagen och dagarna hos oss.

 

Kurspriset är 29 500:- inkl alla böcker (mycket av materialet är på engelska, då examinationer sker på engelska). Resterande 19 500:- betalas senast vid kursstart. Det som tillkommer är prov- och certifikatavgifter till Transportstyrelsen som alltid erläggs direkt till dem. Kursen är momsfri för den som avser skola praktiskt på momsbefriad skola, annars tillkommer moms på kurspriset.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig per e-post eller telefon.

 

Välkommen till FLYGTEORISKOLAN!

 

 

Samarbetspartners för praktisk flygutbildning

Läs mer om utbildningar för flygplan:
Kommande kurser för EIR (A):
Besök Flygteoriskolan på Studentum: