fbpx

Att bli pilot (A)

 

Översikt av utbildningsvägar i Part FCL (A):

Vi har utbildat piloter på samtliga certifikatnivåer sen 1990 och vi var den första privata skolan som började utbilda enligt det gemensamma europeiska regelverket (JAR-FCL) i början av 00-talet. Detta regelverk är en av de största förändringar på utbildningssidan någonsin i landet. Nu har det kommit ett nytt regelverk, EASA Part FCL, men det förändrar inget i sak eller vårt upplägg.

 

Part FCL öppnar även upp möjligheter att ha utbildningar på distans. Vi har PPL och KB-IR-teori på distans, däremot pausar vi f n ATPL på distans (se mer om det på den fliken). Man måste vara medveten om att gå en distanskurs kräver oerhört mycket självdisciplin och studievana. Fullständig information om kurserna finner du på respektive flik. Du är mer än välkommen att höra av dig till oss för rådgivning om vilket upplägg som kan passa dig bäst!

 

I ett tidigt skede vid implementeringen kunde man se att det fanns olika utbildningsvägar. Här följer en kortfattad beskrivning av dessa med fokus på det upplägg vi har idag, men först en förkortningslista/begreppsförklaringar:

 

PPL = Private Pilot Licence

Privatflygarcertifikat som ger dig möjligheter att flyga själv samt ta med vänner och bekanta.

 

CPL = Commercial Pilot Licence

Ett trafikflygarcertifikat som ger dig möjlighet att jobba i viss utsträckning. Du kan vara befälhavare i enpilotsmiljö (t ex rundflyg) och även biträdande förare i ett tvåpilotssystem. Dock kräver det sistnämnda att du har ATPL-teori. Denna teoretiska behörighet är giltig så länge CPL+IR ”lever”.

 

IR = Instrument Rating

En behörighet som man kan koppla både till ett PPL och ett CPL, och som ger en möjlighet att ”flyga i moln” med hjälp av instrumenten.

 

KB-IR = Competency-Based Instrument Rating

En behörighet framförallt för privatflygare som vill bygga vidare med en möjlighet att flyga i instrumentflygförhållanden. En KB-IR-behörighet har inga begränsningar i inflygningsminima utan det som står på inflygningskortet är tillämpligt, sen är det aldrig fel att ha egna tillägg om man är rostig i sitt IFR-flygande. Vill man ha regelstöd för dessa tillägg så kan man istället skola till BIR (Basic IR) efter denna teorin och då lägger man alltid på 200 ft på lägsta beslutshöjd och minimisikten är alltid 1500 meter.

 

ATPL = Airline Transport Pilot Licence

Det högsta certifikat som finns. Ska du vara befälhavare i tvåpilotssytem måste du ha ett ATPL-certifikat, och som biträdande förare krävs att du har ATPL-teori. Det normala förfarandet är att man jobbar som biträdande förare tills man har tillräckligt med erfarenhet för att flyga upp för ATPL. Då detta blir aktuellt är ATPL-teorin giltig enligt ovan.

 

MCC = Multi Crew Cooperation

En kurs som krävs inför första typutbildningskurs på ett flerpilotsflygplan. Part FCL rekommenderar dock att denna görs i kombination med själva typkursen.

 

 

Olika utbildningsvägar:

 

1.  PPL följt av ATPL-modul

 

Detta är ett upplägg som vi följer. Som vi ser det den mest ekonomiska och flexibla utbildningsväg utan att göra avkall på kvalité. Du börjar med en PPL-utbildning, antingen på flygklubben eller hos oss. Efter uppflygning siktar du in dig på ATPL-teorin, och lägger all kraft och fokus på teorin i 7 månader. Efter godkända prov har du 36 månader på dig att göra klart flygningen för CPL och IR. Vari ligger flexibiliteten? Jo, följande:

 

ALL UTBILDNING I SVERIGE:

Vi samarbetar med flera skolor i landet, som är länkade via vår hemsida. Du väljer själv var du vill göra den praktiska skolningen, som kan påbörjas direkt efter godkända ATPL-prov. Alternativt avvaktar du en tid, flyger ihop en del befälhavartid, jobbar ihop lite pengar innan den praktiska skolningen påbörjas, då du som sagt har 36 månader på dig.

 

MCC-kursen lägger du in då det passar bäst, efter uppflygningarna för CPL+IR. Får du anställning i ett flygföretag som bekostar den själva är det ännu bättre! Kostnaden för MCC: ca SEK 25 000-60 000:-.

 

Kostnadseffektivt! PPL kan man lösa medan man jobbar för övrigt, ATPL-modulen är studiemedelsberättigad hos oss och gör du all den praktiska flygningen i Sverige så är våra samarbetspartners också studiemedelsberättigade. Du skulle kunna hamna på en totalkostnad på drygt 650 000:- inkl levnadskostnader OCH MCC, jämfört med ca 900 000:- för en integrerad utbildning….

 

DEL AV UTBILDNINGEN FÖRLAGD UTOMLANDS:

Efter ATPL-teorin kan du stanna upp och begrunda marknadsläget och ev bege dig utomlands för att bygga upp ytterligare erfarenhet. Skulle det vara tuffa tider hemma kan man åka till t ex USA för att ta certifikat där, och bygga upp erfarenhet och flygtimmar.

 

Du kan även göra ovanstående redan efter PPL-utbildningen, och läsa ATPL vid hemkomst istället.

 

Om du skulle bege dig utomlands får flygtiden där tillgodoräknas gentemot det totala flygtidskravet på 200 tim för CPL. Vid hemkomst avgör sen skolchefen på den praktiska flygskolan hur mycket skolning som krävs före flygprov CPL+IR, normalt sett blir det ca 10-15 timmar, att jämföra med grundkraven i Part FCL på ca 80 timmar.

 

Kostnadseffektivt! PPL kan man lösa medan man jobbar för övrigt, ATPL-modulen är studiemedelsberättigad hos oss och skulle du välja att åka till USA så är flygkostnaden lägre än i Sverige, och i slutänden kan du ha dryga 1000 flygtimmar till en kostnad som är klart lägre än en integrerad utbildning.

 

Vi har kontakter med amerikanska flygskolor och kan rekommendera olika alternativ.

 

 

2.  Integrerad utbildning

 

Denna utbildningsform innebär att du börjar från scratch, och går igenom alla nivåer. Detta upplägg är normalt sett dyrare, då det bl a måste innefatta MCC (se begreppsförklaringar). Går man en modulutbildning måste inte den innehålla MCC. Det är mycket möjligt att man i något skede av sin utbildning måste bekosta den själv, men vissa bolag bekostar den åt sina piloter, helt enligt regelverkets rekommendation. Det är helt enkelt tillgång och efterfrågan på piloter som avgör. Jag skulle då inte vilja bestämma mig för en sådan kurs 2 år innan jag vet om jag behöver bekosta den själv, vilket blir fallet i en integrerad utbildning… Integrerade utbildningar har en prislapp på ca 900 000:- och däröver, inkl levnadskostnader.

 

Om du vill så prata gärna med någon av våra tusentals färdigutbildade elever som flyger på SAS eller andra bolag idag. Maila eller slå en signal så får du namn och telefonnummer.

 

En översikt av olika utbildningsvägar, så objektivt beskriven som möjligt. Självklart är man färgad av det upplägg vi har, men det är baserat på många års erfarenhet.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig per e-post eller telefon.

 

Ulf Gelberg

Välkommen till FLYGTEORISKOLAN!

 

 

Samarbetspartners för praktisk flygutbildning

Läs mer om utbildningar för flygplan:
Kommande kurser för flygplan:
Besök Flygteoriskolan på Studentum: