fbpx

ATPL Heltidsstudier (A)

 

INTRÄDESKRAV:
 • Minst PPL-certifikat utfärdat i enlighet med ICAO Annex 1 (dvs även utländska certifikat, t ex amerikanska eller sydafrikanska, är tillräckligt)
 • Medical Class 1
 • Betyg: fysik-1a (fysik A), matematik-2b (matematik B), och engelska-6 (engelska B). Om dessa saknas kan du i stället göra
 • Flygteoriskolans kostnadsfria inträdestest. Om det är aktuellt är du välkommen att kontakta oss för att boka tid.

 

ATPL-teorin är studiemedelsberättigad!

 

KURSINFORMATION:

Denna kurs innehåller den teori som behövs för att bli kommersiell pilot. Med ett PPL-certifikat som grund kan du läsa all teori före den praktiska flygningen. ATPL-teorin, som är studiemedelsberättigad, innefattar följande ämnen:

 • Air Law (bestämmelser)
 • Aircraft General Knowledge (flygplan-och motorlära)
 • Flight Performance and Planning (prestanda och färdplanering)
 • Human Performance and Limitations (flygmedicin och psykologi)
 • Meteorology (meteorologi)
 • Navigation (navigation)
 • Operational Procedures (flygoperativa procedurer)
 • Principles of Flight (aerodynamik)
 • Communications (radiolära och kommunikation)
 • KSA (knowledge, skills and attitudes)

 

Kursen är uppdelad i 2 perioder, där vi läser hälften av ämnena följt av examination i första perioden, därefter resterande ämnen. Totaltid för kursen är ca 30 veckor (inklusive examination samt sommar- respektive jullov är totala tiden ca 8 månader).

 

Vi kommer under perioderna att varva ämnena för att få en så mjuk inlärning som möjligt. Undervisningen är på svenska, givetvis uppblandat med engelsk terminologi. Då examinationer är på engelska kommer en majoritet av kurslitteraturen också att vara på engelska, liksom våra interna prov.

 

Kursen startar i februari samt augusti varje år, med följande upplägg:
 • Heltidsstudier på skolan under 12 veckor då vi läser hälften av ämnena.
 • Uppehåll för hemstudier samt examination inför Transportstyrelsen.
 • 12 veckors heltidsstudier till med resterande ämnen.
 • Därefter skrivs de sista proven inför Transportstyrelsen efter ett uppehåll med hemstudier.
 • Februarikursen har ett sommarlov efter första perioden, medan augustikursen har ett juluppehåll efter första perioden.

 

Efter godkänd examination hos Transportstyrelsen påbörjar du den praktiska skolningen. Du har 36 månader på dig efter det sista godkända teoriprovet att göra klart flygningen. Observera att du måste ha 200h total flygtid för att kunna flyga upp för CPL (Commercial Pilot Licence) med IR (Instrument Rating).

 

ANSÖKAN:

Ansökan sker genom att du skickar in anmälan samt mailar/postar kopior på certifikat, Medical och skolbetyg. Om alla dessa inte är klara då du anmäler dig räcker det att vi får dem till kursstart. Ring eller maila om du vill göra inträdestest. Besked om antagning får du inom en vecka. När du har blivit antagen betalar du 5000:- till bg 5706-1723. Du får då delar av kursmaterialet för inledande hemstudier, tips om boende nära skolan samt all information för studiemedelsansökan mm.

 

Totalpriset för kursen är 76 500:- där det ingår allt du kommer att behöva: litteratur, kartor, mm. Det som tillkommer är prov- och certifikatavgifter till Transportstyrelsen som alltid erläggs direkt till dem. Resterande 71 500:- betalas senast vid kursstart.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig per e-post eller telefon.

 

Välkommen till FLYGTEORISKOLAN!

 

 

Samarbetspartners för praktisk flygutbildning

Läs mer om utbildningar för flygplan:
Kommande kurser för ATPL (A):
Det finns inga planerade kurser för tillfället.
Besök Flygteoriskolan på Studentum: