fbpx

ATPL (Airline Transport Pilot Licence) (A)

 

Det gemensamma europeiska certifikatregelverket EASA Part FCL möjliggör en trafikflygarutbildning på ett kostnadseffektivt sätt. Med ett PPL-certifikat som grund kan du nu läsa all teori före den praktiska flygningen. ATPL-teorin, som är studiemedelsberättigad, innefattar följande ämnen:

 

  • Air Law (bestämmelser)
  • Aircraft General Knowledge (flygplan-och motorlära)
  • Flight Performance and Planning (prestanda och färdplanering)
  • Human Performance and Limitations (flygmedicin och psykologi)
  • Meteorology (meteorologi)
  • Navigation (navigation)
  • Operational Procedures (flygoperativa procedurer)
  • Principles of Flight (aerodynamik)
  • Communications (radiolära och kommunikation)
  • KSA (knowledge, skills and attitudes)

 

Fr o m 2021 så kommer vi att pausa våra distanskurser för ATPL, men heltidskurserna rullar på som vanligt! Den stora anledningen är att EASA inför ett nytt, mjukt ämne: KSA (knowledge, skills and attitudes). Man ska inte skriva prov i detta ämnet utan bedömas i communication skills, leadership and teamwork, problem-solving and decision-making etc. Så som vi ser det f n så har vi för kort tid med eleverna på en distanskurs för att göra en rättvis bedömning, därav pausknappen. Då vi har kört ett par heltidskurser så kanske modellen fallit på plats och i så fall drar vi igång distanskurserna igen, och då är det kursinformationen på den fliken som gäller.

 

Vi har två upplägg för ATPL (A):

 

 

 

Samarbetspartners för praktisk flygutbildning

Läs mer om utbildningar för flygplan:
Kommande kurser för ATPL (A):
Det finns inga planerade kurser för tillfället.
Besök Flygteoriskolan på Studentum: