fbpx

ATPL (Airline Transport Pilot Licence) (A)

 

Det gemensamma europeiska certifikatregelverket EASA Part FCL möjliggör en trafikflygarutbildning på ett kostnadseffektivt sätt. Med ett PPL-certifikat som grund kan du nu läsa all teori före den praktiska flygningen. ATPL-teorin, som är studiemedelsberättigad, innefattar följande ämnen:

 

  • Air Law (bestämmelser)
  • Aircraft General Knowledge (flygplan-och motorlära)
  • Flight Performance and Planning (prestanda och färdplanering)
  • Human Performance and Limitations (flygmedicin och psykologi)
  • Meteorology (meteorologi)
  • Navigation (navigation)
  • Operational Procedures (flygoperativa procedurer)
  • Principles of Flight (aerodynamik)
  • Communications (radiolära och kommunikation)

 

 

Vi har två upplägg för ATPL (A):

 

 

 

Samarbetspartners för praktisk flygutbildning

Läs mer om utbildningar för flygplan:
Kommande kurser för ATPL (A):
Besök Flygteoriskolan på Studentum: